Events: 19th september 2017

De Ondernemers Vereniging Harfsen heeft in 2004 het initiatief genomen voor een weekmarkt. Na goed overleg intern, maar ook met b.v. de Vereniging Plaatselijk Belang heeft men besloten hiertoe over te gaan om zo de leefbaarheid, maar ook zeker de betrokkenheid in het dorp te vergroten. Elke dinsdagmiddag, vanaf 13.30 uur, is er een markt

Vergaderdata bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth in 2017 Inloop spreekuur om 19.45 uur (wel aanmelden van te voren indien u daar gebruik van wilt maken). Aanvang vergadering 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo. Dinsdag 19 september Maandag 23 oktober Dinsdag 14 november Maandag 11 december