Events: 5th februari 2018

‘DE KERK MOT WEL BLIEV’N!’ WAAROM EIGENLIJK? Omdat we er zijn voor iedereen in het dorp HOE? – gesprekken met mensen die een luisterend oor nodig hebben, een bemoedigend woord of een warm gebaar – bezoek met een bloemengroet en een kaart van de gemeente bij een feestelijke gelegenheid of als teken van verbondenheid bij