Events: 15th maart 2018

In Hoeflo hebben de Vrouwen van Nu hun maandelijkse bijeenkomst op de derde donderdag van de maand. 15 maart: Afdelingsavond met de heer Berthold Janszen die spreekt over ‘Behoud van genetisch materiaal van Landbouw Huisdieren’.