Events: 23rd oktober 2018

De Ondernemers Vereniging Harfsen heeft in 2004 het initiatief genomen voor een weekmarkt. Na goed overleg intern, maar ook met b.v. de Vereniging Plaatselijk Belang heeft men besloten hiertoe over te gaan om zo de leefbaarheid, maar ook zeker de betrokkenheid in het dorp te vergroten. Elke dinsdagmiddag, vanaf 13.30 uur, is er een markt

LEDENVERGADERING op dinsdag 23 oktober 2018 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen Agenda: 1. Opening 2. Notulen d.d. 12 oktober 2017 3. Ingekomen stukken 4. Evaluatie activiteiten 2018 5. Verslag penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Eppie Valkeman, Ineke Stegeman, Marcel Klein Lebbink, Monique Brokken en Wendy Rouwenhorst Aftredend en niet herkiesbaar: