Events: 12th januari 2019

Dit voorjaar verandert de papierinzameling in grote delen van de gemeente Lochem. Vanaf 3 april zamelen verenigingen en scholen samen met Circulus-Berkel oud papier in met papiercontainers. Inwoners krijgen hiervoor een 240 liter container ter beschikking. Op bedrijventerrein Aalsvoort staan duizenden blauwe containers klaar. Als u in aanmerking komt voor de nieuwe papiercontainer, dan heeft

Dropping 2019 12-01-2019 Locatie Hoeflo Verdere info nog niet bekend!