Events: 24th oktober 2019

Koersbal in Ons Gebouw. Koersbal is een soort jeu de boules, maar het wordt binnen op een mat gespeeld. Het is ook zeer geschikt voor ouderen, omdat er geen kracht bij nodig is: de bal wordt niet gegooid, maar gerold. Kom gezellig meespelen op de aangegeven donderdagmiddagen, vanaf 14.00 uur, in Ons Gebouw. Data, waarop

LEDENVERGADERING op donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen Agenda: 1. Opening 2. Notulen d.d. 23 oktober 2018 3. Ingekomen stukken 4. Evaluatie activiteiten 2019 5. Verslag penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Henk Jimmink, Marcel Beltman, Jessica Lamberink, Anja Heijenk en Ellemijn Boerman Aftredend en niet herkiesbaar: niemand