Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 11 januari 2020


SindsĀ voorjaar 2018 is de papierinzameling in grote delen van de gemeente Lochem veranderd. Vanaf 3 april zamelen verenigingen en scholen samen met Circulus-Berkel oud papier in met papiercontainers. Inwoners krijgen hiervoor een 240 liter container ter beschikking. Op bedrijventerrein Aalsvoort staan duizenden blauwe containers klaar.
Als u in aanmerking komt voor de nieuwe papiercontainer, dan heeft u een informatiepakket thuis ontvangen. Komende weken worden de papiercontainers thuisbezorgd.

Afmelden en papier zelf wegbrengen
De papiercontainer is niet verplicht. Wilt u er geen gebruik van maken, dan kunt u zich tot en met 11 maart afmelden met de persoonlijke code uit het informatiepakket. Het oud papier kunt u dan wegbrengen naar de ondergrondse papiercontainers bij milieuparkjes. Los aangeboden papier wordt vanaf 3 april niet meer meegenomen.

Minder restafval
De wijziging is samen met de verenigingen en scholen voorbereid. De nieuwe manier van inzamelen heeft als doel de inzameling voor de vrijwilligers veiliger en minder belastend te maken. Daarnaast is het doel meer papier gescheiden in te zamelen. De opbrengst van het oud papier blijft ten gunste van de inzamelende verenigingen en scholen komen.

Buitengebied
Ook als u in het buitengebied woont, waar nu geen inzameling van papier plaatsvindt, kunt u gebruik gaan maken van een eigen papiercontainer en ontvangt u een brief. Daar gaat Circulus-Berkel het papier inzamelen.

Appartementen
Woont u in een appartement, dan is er meestal geen ruimte voor een papiercontainer. U kunt uw papier wegbrengen naar de ondergrondse papiercontainers bij milieuparkjes. In de tweede helft van 2018 wordt gestart met de aanleg van extra papiercontainers bij appartementen.

Help Lochem afvallen!
De inzameling van oud papier met de papiercontainer is onderdeel van het nieuwe (zwerf)afvalbeleid van de gemeente Lochem. Samen met u willen we afval nog beter scheiden, het restafval verder verminderen en zwerfafval aanpakken. Zo zorgen we voor een beter klimaat, een schone buurt en houden we de kosten in de hand. Samen helpen we Lochem afvallen!

Comments are closed.