Liturgische schikkingen in de Adventsperiode

De komende Adventsperiode verzorgt Anneke weer liturgische schikkingen rond een Bijbeltekst.

Op de eerste Adventszondag was het een dialectdienst, verzorgd door de olde Deerns met als thema “Goeie wille”.
De lezing hierbij was uit Jesaja 2: 1 t/m 5.

Hier staat geschreven dat Jesaja een visioen zag, eigenlijk een beetje zoals de ‘Spölman’ ziet waar u straks van hoort.   Jesaja ziet de tempel van de Heer, hoger dan alle bergen.
Waar Jakobs God ons de weg zal wijzen.
De lange witte bloemen moeten dit verbeelden. Er zal recht gesproken worden op aarde. Er zal vrede zijn, geen oorlog,  het groene mos staat voor rust en vrede. Daar tussen zijn de mensen de kleine lichtpuntjes van de gypsophilla. Mensen van goeie wille. Mensen die leven in het licht van de Heer, zoals het zo mooi staat in Jesaja 2, zijn mensen van ‘Goeie wille.’

 

Zondag 2e advent 10 december 2017.

De schikking van vanmorgen is gemaakt naar aanleiding van Genesis 38 en Mattheus 1.
De  boomstronk verbeeldt de stam waaruit Jezus als redder en Tamar als oermoeder uit voortkomt.
De boomstronk is gesplitst in 2 dikke takken. Beiden staan als teken voor de roep om recht.
Tamar blijft roepen om recht en laat zich in de door mannen gedomineerde maatschappij van die tijd niet wegduwen als een ding dat er niet toe doet. Tamar  vernedert zich en wordt vernederd.
Maar komt tot bloei.
Dat is verbeeld in de omgekeerde amaryllis. In de wereld op zijn kop, ligt een ring en een staf, de zaken die Juda gaf om Tamar voor haar diensten te betalen die zij gesluierd aanbood, zodat hij haar niet herkende. Zij streed om recht. Juda moest hiervan leren dat het leven van de ander bij hem volstrekt veilig moet zijn.

In Jezus leven was er ook de strijd om gerechtigheid. Jezus die zich vernederde en  gehoorzaam werd tot in de dood, de dood aan het kruis. Alweer de wereld op zijn kop. De omgekeerde amaryllis geeft ook hier de vernedering weer.
Hier is de amaryllis nog in knop omdat het verhaal verder gaat in de weg naar het kruis. In de wortels  zien we de tekenen van kribbe en kruis. Jezus die voor ons stierf. Daarom zijn we bij Hem absoluut veilig.

Eeuwige God, geef ook ons de moed om op te komen voor recht, kwetsbaar en toch zo sterk.

 

Derde Advent, zondag 17 december

De schikking van vandaag is naar Jesaja 65  vanaf vers 17 en Johannes 1: 19-28.

1e advent was er al het visioen van Jesaja waarin de Heilige berg een rol speelde en vrede werd voorspeld, waar oorlog en geweld heerste.
Vandaag op de 3e advent  spreekt Jesaja de woorden van de Heer die zegt: ‘….. mijn uitverkorene  zullen  wijngaarden planten en er zelf van eten….. zij zullen genieten van het werk van hun handen. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg.’De heilige berg herken je uit het stuk van 2 weken geleden. Nu is daarboven een jubelende stad verbeeld, waarvan we kunnen genieten van al wat God ons geeft.

Jesaja en Johannes zijn de stemmen die roepen  in de woestijn  om onze paden recht te maken, een rechte weg naar de Heer. De woestijn is verbeeld in het witte zand, waar een eeg ons naar de berg van de Heer leidt. Zowel Jesaja als Johannes , beiden knoestige kerels worden verbeeld in de knoestige takken. Zij willen ons de weg wijzen.

Eeuwige God
leer ons deze weg te gaan,
zodat wij uitkomen , bij uw  heilige berg,
uw nieuwe hemel en nieuwe aarde.

De schikking op Eerste Kerstdag

De schikking van deze eerste kerstdag verbeeldt het Licht dat in de wereld is gekomen.
Jezus is mens geworden  als andere mensen. De vorm van de ‘baby’ in het mos  en het mos eronder en eromheen is allemaal hetzelfde. Hij werd door de meeste mensen niet herkend als  Gods Zoon. Maar Hij ligt wel op de goud/koper kleurige asparagus, teken van het Goddelijke  Licht.
Herders en Koningen kregen zicht op het Licht en gingen op zoek.
Zij zagen het Goddelijke licht  dat neerdaalt in onze gewone wereld.
Dat Goddelijke licht is verbeeld in de hoge schikking, die zijn stralen naar beneden zendt.
En evenals in de weken ervoor zien we het Goddelijke verbeeld in de kroon van witte Amaryllis.