Onderweg naar Pasen

De komende weken wordt de weg naar Pasen weer uitgebeeld door mooie bloemstukken met een boodschap, gemaakt door Anneke Hogenhout.

 

1 maart: 1e zondag in de 40 dagentijd
Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor “Hij zal aanroepen”. Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: ’Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden.’ De schikking is naar Mattheus 4, waar geschreven staat over de verzoeking in de woestijn.

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen ( biddende) handen De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

8 maart: 2e zondag in de Veertigdagentijd
De schikking van deze 2e zondag in de veertigdagentijd is naar Mattheus 17: 1-9, waar Jezus zijn discipelen meeneemt de berg op, waar Mozes en Elia aan het verschijnen.

Jezus en zijn leerlingen ervaren op de berg iets van God. Petrus wil dat het zo blijft: hij wil tenten opzetten om op de berg, in dat stralende licht, te blijven. Maar het is de bedoeling dat Gods tent bij de mensen wordt opgezet, dat Gods licht en liefde komen in de donkere dalen van de wereld. Jezus zegt: ‘Sta op’, en hij neemt hen mee de berg af, om te werken aan hun opdracht.
Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap, wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de veilige muren van de kerk. Maar het stralende licht mogen wij meenemen als bemoediging en inspiratie.

 

 

15 maart: derde zondag in de 40-dagentijd: Mattheus 6: 19-23.

Verzamel je geen schatten op de aarde, verzamel je schatten in de hemel. Op God vertrouwen i.p.v. bezit geeft ruimte. Het hangt gelukkig niet alleen van mij af, God zorgt. Zie ik daar niet dagelijks de tekenen van? Het betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor hoe ik mijn geld en energie besteed.

In de schikking zien we verschillende bolletjes die gevuld zijn met voedsel voor de plant die nog komen gaat. Dit beeld bevestigt de gedachte van ‘iets achter de hand hebben voor mindere tijden.’ De bollen in het midden symboliseren de wens voor groei en welvaart waarbij de wortels staan voor de stabiliteit en steun die ’het wortelen’ in de aarde biedt.

Van licht kunnen we geen voorraadje aanleggen, in de zomer kunnen we het niet sparen voor de winter. Licht is er wanneer de zon opkomt of als we licht aan doen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen, naar wie of wat we ontmoeten op onze weg in het leven. Het licht in ons mag schijnen. De schikking vandaag met de bloembolletjes met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te schudden wat we nodig hebben. En duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen.