Een regen van lichtjes

We kunnen terugkijken op een prachtige Lichtjesregen, vrijdag 15 november jongstleden.

Iedereen was welkom om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een geliefd persoon of om andere redenen. Lees verder...

Brook Duo weer in Harfsen

Brook Duo Kerkentour  – ’t K’oole testament – 20 december 2019, 20.00 uur

“’t K’oole testament” is een nieuw verhaal van het Brook Duo Kerkentour, geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. Lees verder...

Gedachteniszondag 24 november

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.
We staan stil bij wie ze voor ons waren en we noemen hun namen, want in een naam komt alles samen, een heel mensenleven aan vreugde en verdriet. Lees verder...

Kerkcafé: heldere uitleg over orgaandonatie

Dit vierde kerkcafé mocht zich verheugen in een behoorlijke belangstelling: zowel getalsmatig als wat betreft de mate van geïnteresseerdheid van de aanwezigen, blijkens de vele vragen die aan de gastspreker deze avond, de heer Roel Schimmel, werden gesteld. Lees verder...

Van start

Zondag 15 september, de aftrap van het nieuwe seizoen op het kerkelijk erf.

Zoeken: ds. van Prooyen Schuurman weet er alles van omdat ze thuis ook regelmatig wat kwijt is, waar ze de aanwezigen op humoristische en zeer herkenbare wijze deelgenoot van maakte. Lees verder...

Privacy ook in de kerk

Met ingang van 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees verder...