Visie

VISIEDOKUMENT “ONDERWEG IN ZIJN VOETSPOREN”
Wat inspireert ons voor de manier van gemeentezijn in Harfsen?
Hieronder het in 2007 opgestelde visiedokument.

Op deze afbeelding van de Hemelvaart van Jezus zijn op de top van de berg twee voetafdrukken te zien: de voetsporen van Jezus, en wel zijn laatste. De leerlingen staan rond de plaats waar zij hun Heer voor het laatst in hun midden hadden.
Met Hem zijn ze rondgetrokken door het land van Abraham, Isaäk en Jacob.
Ze hebben gezien hoe Hij mensen weer rechtop zette. Hij sprak met de mensen langs de kant van de weg die Hij ging, zocht contact met mensen waar anderen liever geen contact mee hadden en Hij vertelde verhalen, verhalen vol herinneringen van vroeger met het oog op morgen.
Hij bracht zijn leerlingen daar waar ze uit zichzelf nooit zouden zijn gegaan en ging met ze mee en bemoedigde hen.
In alles wat Hij deed of zei, leerden zij de betrokkenheid van God zien.
Hij ging de weg van Israël, de weg door duisternis en woestenij naar het licht, een weg aan Gods hand.

Nooit heeft Hij gezegd dat het een gemakkelijke weg zou worden voor Hemzelf of voor hen die Hem op die weg wilden volgen.
En nooit is Hij moeilijkheden uit de weg gegaan, ook het kruis niet.
Nu staan ze rond de berg en kijken Jezus achterna. Maar engelen vragen hen om niet omhóóg te kijken, maar vóór zich, vlak vóór zich, naar zijn laatste voetafdrukken, het einde van het spoor dat Hij trok door de wereld en door hun leven. Met die vraag drongen de engelen de leerlingen er voor te kiezen hun eigen voeten te zetten in die lege voetafdrukken en verder te gaan waar de weg van Jezus op aarde was geëindigd.

De eeuwen door hebben mensen in de kerk en daarbuiten gehoor gegeven aan die engelen – tot op de dag van vandaag.
En ook wij in Harfsen willen ons gemeente-zijn laten kleuren en invullen door de uitnodiging van de engelen om in de voetsporen van Jezus te treden en gaandeweg te doen wat Jezus deed – doen wat onze hand vindt om te doen in het stukje wereld dat ons is toevertrouwd om te beheren.
Ook wij proberen “mens te zijn op aarde in deze wereldtijd” en ook wij “leven van de verwondering” dat God de eeuwen door in grote trouw betrokken blijft bij zijn zaakwaarnemers.
Vrolijk vierend en volhardend lerend gaan wij – jong en oud – onze weg.
Wij lezen en overdenken daarbij de Bijbel als het Boek van de Weg.
Wij zoeken gaandeweg in alles dienstbaar te zijn aan de droom die ons in oude verhalen vertrouwd is geworden, dienstbaar aan de mensen die op onze weg komen, dienstbaar aan de schepping, die wij willen zien als een geschenk uit te hemel – dienstbaar, omdat we alleen zo kunnen leven voor Gods aangezicht.

Zo willen wij onze opdracht verstaan en gemeente zijn in Harfsen, ons telkens laten verrassen door de verschillen in leeftijd, gedachte en leefwijze en actief zijn in het omzien naar elkaar en het uitzien naar Gods nieuwe dag.