zondag 26 november: de gedachtenisdienst

‘Woon in mijn dromen’ – het thema van deze dienst. Onze gestorvenen werden herdacht: hun naam werd genoemd en voor ieder van hen werd er door een familielid een kaars aangestoken. Daarna werd nog een kaars ontstoken aan de Paaskaars:

voor allen die niet genoemd worden, zij die eenzaam stierven waar ook ter wereld, onder welke omstandigheden dan ook, zij die niet meer wilden leven omdat hun last te groot was geworden om te dragen. We steken deze kaars aan uit eerbied voor de vergetenen.

De gedachtenis werd afgesloten door de nodiging aan een ieder die in een dienst als deze opnieuw herinnerd wordt aan een geliefde, een ouder, een dierbaar kind, een broer of zus, een vriend, om zelf een kaars aan te steken.We stonden op, kwamen in beweging, vol van gedachten en herinneringen.

In de overweging van dominee Hannie van Boggelen stond Psalm 126 centraal. Daarin gaat het over een keer, een wending in ons leven, over de Heer die het mogelijk maakt dat er voor ons weer een toekomst is na verdriet. Het lied ‘Ik zal er zijn’, door de Band Sela (een film op het scherm) versterkte deze hoopvolle boodschap. In het samenzijn op deze zondag werden we geraakt, getroost en bemoedigd. De kerk was vol en we bleven allemaal napraten onder het genot van meer dan één kopje koffie.