Aan alle leden van SV Harfsen.

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor een extra ingelaste Algemene Leden Vergadering op donderdag 26 mei om 20.00 uur in Hoeflo!!

Deze extra ALV heeft te maken met beslissingen die te nemen zijn ten aanzien van de afdeling Volleybal, aangezien erover gedacht wordt, dat afdeling Volleybal van SV Harfsen samen zal gaan met LVV Tornado, door het oprichten van een nieuwe vereniging, waarbij zowel SV Harfsen afdeling Volleybal opgeheven wordt, als dat LVV Tornado opgeheven wordt.  We willen jullie ook vragen om mee te denken met een nieuwe naam.

Agenda

  1. Uitleg over het hoe en waarom van de huidige stand van zaken en te nemen plannen voor afdeling Volleybal.
  2. Vragen van de leden beantwoorden
  3. Stemming mbt het voorstel.

 

Indien het vereiste aantal stemmen (aanwezige leden plus volmachten) niet aanwezig is voor directe besluitvorming, zal conform de statuten een half uur later een tweede bijzondere ALV gehouden worden, om de stemming af te kunnen ronden.

Comments are closed.