Samen met de Cleantech regio, gemeente Lochem en gemeente Deventer onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren.

Actueel
We onderzochten en vergeleken 5 varianten met elkaar. De uitkomsten hiervan delen we graag met u op deze pagina. Op 4, 9 en 10 februari 2021 organiseren wij digitale sessies waarin u verduidelijkende vragen kunt stellen. Voorafgaand aan deze sessies vragen wij u de informatie op deze pagina goed door te nemen. Aanmelden voor de digitale bijeenkomsten kan via dit formulier. Tot 12 februari 2021 kunt u uw voorkeursvariant en aandachtspunten bij de varianten doorgeven via een reactieformulier op deze pagina.

Variantenonderzoek
In mei 2019 organiseerden wij een inloopavond over het groot onderhoud aan de N339. Tijdens deze inloopavond kregen we veel opmerkingen over de fietsveiligheid op de N339. De meerderheid van de aanwezigen gaf aan een vrij liggend fietspad langs de N339 of een alternatieve fietsroute via de Oude Larenseweg te willen. Bovendien maakt de fietsroute tussen Lochem en Deventer deel uit van het hoofdfietsnetwerk in de regio. Daarom onderzoeken we nu welke mogelijkheden en routes er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren.

Landschappelijke waarde en ontwerp
De fietsroute tussen Harfsen en Epse maakt onderdeel uit van het regionaal hoofdfietsroutenetwerk. Deze route heeft hierin de laagste categorie, omdat er relatief weinig gebruikers zijn. Daardoor hebben we veel vrijheid in het ontwerp van de fietsroute. We kunnen onder andere verschillende verhardingen toepassen, de breedte beperkt houden en alleen de kruispunten op de route verlichten. Dit is anders voor bijvoorbeeld de F348 (zie onderaan deze pagina ), waarvan veel fietsers gebruik maken en waar verlichte brede rode asfalt fietspaden zijn voorgeschreven.


Lees het volledige bericht en meer info op www.gelderland.nl

Comments are closed.