Zaterdag 3 maart rond half 9 op het terrein van de firma Schoneveld aan de Bielderweg… een drukte van belang! Een shovel is druk bezig met het verplaatsen van pallets met zakken potgrond, koemest en compost. De eerste trekker met wagen staat al klaar om geladen te worden.

Aanhangers van firma De Poorte worden aan auto’s gekoppeld. Vele handen helpen met het opladen, zodat alle 10 wijken rond half 10 bij Hoeflo koffie kunnen drinken. Daarna allen op weg met route en geld om de zakken te verkopen.

Het is koud en er heerst nog geen echte voorjaarszin om in de tuin te gaan werken. Maar er worden goede zaken gedaan! Harfsen heeft weer op ons gerekend. Na een hele morgen verkopen komen de restanten rond 13.00 uur weer terug bij de thuisbasis. Tevreden wordt er door alle vrijwilligers nog boerenkool (verstrekt door sponsors Bertus Voortman en ATOP-recycling) opgepeuzeld. Nadat trommels en plastic dozen zijn geleegd en nageteld blijkt de kas van de volleybal weer aangenaam aangevuld!

Bedankt!
Heel erg bedankt allemaal en zeker dankzij de medewerking van hoveniersbedrijf Marti Olden kunnen we weer terugkijken op een geslaagde potgrondactie 2018!!!

Comments are closed.