Hartelijk welkom op de vernieuwde Harfsen.nl

Een nieuwe stijl, een ander logo, meer technische mogelijkheden; het afgelopen half jaar heeft de redactie van Harfsen.nl zich beziggehouden met de vernieuwing van onze dorpswebsite. Met gepaste trots heten we jullie hartelijk welkom op het resultaat daarvan.

De komende maanden zal de site verder worden uitgebreid en daarin is – net zoals de afgelopen jaren – een belangrijke rol weggelegd voor de Harfsense bevolking, verenigingen, ondernemers en andere Harfsense belanghebbenden. Harfsen.nl is en blijft immers een site van, voor, over, maar vooral door Harfsenaren.

Help mee, denk mee, lever informatie aan!
Maar hoezeer de site ook technisch en qua stijl gemoderniseerd is, de inhoud van de site blijft vele malen belangrijker. Zonder inhoud wordt de site niet bezocht en heeft ze dus ook geen bestaansrecht. Heb je dus iets wat je wilt delen met je dorpsgenoten, stuur dan een mailtje naar info@harfsen.nl of neem contact op met één van de redactieleden.

Waarom informatie aanleveren?

Harfsen.nl heeft dagelijks circa 200 bezoekers en wekelijks circa 1400. Met een bericht op Harfsen.nl bereik je dus in één klap een groot deel van de Harfsense bevolking.

Wat voor soort informatie?
Het kan gaan om van alles, mits het maar te maken heeft met Harfsen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ideeën voor nieuwe rubrieken of onderwerpen die je graag op Harfsen.nl belicht ziet
 • Aankondigingen en verslagen van Harfsense evenementen
 • Nieuwtjes en wetenswaardigheden over Harfsen
 • Persberichten
 • Columns
 • Persoonlijke verhalen van Harfsenaren
 • Reisverslagen van Harfsenaren
 • Nieuwe activiteiten van Harfsense ondernemers
 • Oproepen
 • Vraagstukken die je met je dorpsgenoten wilt delen
 • Punten voor op de Agenda: mits iedereen de geplande activiteiten doorgeeft aan de redactie van Harfsen.nl (via agenda@harfsen.nl), geeft de agenda een zeer compleet beeld van alle geplande activiteiten in Harfsen, krijgen die activiteiten automatisch meer aandacht  en wordt de kans op meerdere activiteiten op dezelfde datum kleiner.
 • Zaken die je wilt aanbieden of waar je naar op zoek bent, via het Prikbord op prikbord@harfsen.nl

De redactie behoudt zich hierbij wel het recht voor om ingezonden stukken te wijzigen of redigeren, wanneer zij daartoe aanleiding ziet, omdat berichten te weinig met Harfsen te maken hebben of om andere redenen niet voor publicatie op Harfsen.nl geschikt zijn.

Wij zien jullie bijdragen graag tegemoet!
Neem voor vragen of meer informatie contact op met één van de redactieleden:

 • Martin Brinkman (0573 432322)
 • Henk Jimmink (431497)
 • Ton Muilerman (431983)
 • Annet Keessen
 • Tonny Wichers (431588)

of stuur een mailtje naar info@harfsen.nl.

Harfsen.nl: van, voor, over en vooral door Harfsenaren!

Comments are closed.