Kerkcafé: heldere uitleg over orgaandonatie

Dit vierde kerkcafé mocht zich verheugen in een behoorlijke belangstelling: zowel getalsmatig als wat betreft de mate van geïnteresseerdheid van de aanwezigen, blijkens de vele vragen die aan de gastspreker deze avond, de heer Roel Schimmel, werden gesteld. Lees verder...