Bloemschikkingen onderweg naar Kerst

De komende weken maakt Anneke weer mooie schikkingen. Deze zijn hier te zien, met de bijbehorende toelichting.

1e Adventszondag, 29 november:
In het evangelie van Marcus het 13e hoofdstuk de verzen 24 tot 37, gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld.’ De vijgentak staat voor het Goede  leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst maar ook nu al.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met verwachting
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.

Tweede Advent:

De Latijnse benaming van de Tweede adventszondag is Populus Sion. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Jesaja 30: ‘ de Heer komt nabij’.

De profeten spreken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger), en ook door de rechte tak en de kronkeltak; wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Derde Advent:
De basis voor de adventsschikking bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers geplaatst.
De driehoekjes verbeelden de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.
De 4 pijlers en de 4 kaarsen verwijzen naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen.
De schaal verbeeldt de basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.
De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.
De Latijnse naam voor deze zondag is Gaudete, (Verheug u). Het visioen van Jesaja van de woestijn die uitbundig zal bloeien past daar mooi bij. Het groene mos in de schikking doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

 

Vierde adventszondag 20 december 2020.

Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen.

Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.    De bol met een knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierder licht dat gloort in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol:
nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.

KERST

Johannes spreekt over een nieuw begin: ’In het begin was het woord en het woord was bij God en het Woord was God’. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken voor iedereen.

 

De basis voor de advent schikkingen in de komende weken bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes.
De schaal wordt op vier pijlers geplaats. Voor de pijlers zijn wijnflessen gebruikt.
Drie staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke , de mens en de andere mens daar tegenover.
Het getal vier verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Het komt terug in de vier pijlers en de vier kaarsen.
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.