Collecte voor de klokkenstoel

Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, is het ook niet mogelijk op de gebruikelijke manier te collecteren.
De kerkrentmeesters hebben besloten de komende weken te collecteren voor de reparatie van de klokkenstoel.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL73RABO 03737 11514 onder vermelding van: “gift klokkenstoel”