Gedachteniszondag 24 november

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.
We staan stil bij wie ze voor ons waren en we noemen hun namen, want in een naam komt alles samen, een heel mensenleven aan vreugde en verdriet.
Voor elk van hen steken we een kaars aan. Licht, ontstoken aan de Paaskaars, beeld van de Opgestane in ons midden.
Familieleden van de overledenen worden voor deze dienst in het bijzonder uitgenodigd.

Zij kunnen – indien gewenst – zelf de kaars aansteken. Na afloop kan de kaars mee naar huis worden genomen.

Ook is er in de dienst gelegenheid een kaars aan te steken voor anderen die we missen, van elders of van langer geleden.  

Zo proberen wij, in verbondenheid met elkaar en met woorden van geloof, het verdriet te verlichten.

De cantorij o.l.v. Jan Los zal medewerking verlenen aan deze dienst.

Na de dienst is er  gelegenheid  om als nabestaanden en gemeenteleden elkaar te ontmoeten bij het koffiedrinken.