Kerkcafé: heldere uitleg over orgaandonatie

Dit vierde kerkcafé mocht zich verheugen in een behoorlijke belangstelling: zowel getalsmatig als wat betreft de mate van geïnteresseerdheid van de aanwezigen, blijkens de vele vragen die aan de gastspreker deze avond, de heer Roel Schimmel, werden gesteld. Roel Schimmel is donatiecoördinator bij het Medisch Spectrum Twente, een functie die hu nu al negen jaar bekleedt na jarenlang intensive care – verpleegkundige te zijn geweest.

Onderwerp van deze avond was de doelstelling van de Wet Orgaan Donatie, die per 1 juli 2020 van kracht is:

– meer rechtszekerheid

– vergroten van het donoraanbod

– een rechtvaardige verdeling

– voorkomen van handel

Iedereen vanaf 12 jaar kan zich als donor laten registreren, ongeacht zijn / haar gezondheid.

We hebben vier keuzemogelijkheden:

1. Ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie.

2. Nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie.

3. Je kiest ervoor de keuze aan je nabestaande(n) over te laten (partner of familie).

4. Je kiest een specifieke persoon die deze beslissing zal nemen.

Op het donorformulier kun je aankruisen welk orgaan of weefsel je niet wenst te geven. Het registratiebewijs hoef je niet bij je te dragen.

In Nederland vinden ongeveer 250 orgaandonaties per jaar plaats. Deze kunnen uitsluitend uitgevoerd worden bij iemand die in het ziekenhuis op de ic – afdeling overlijdt: er is vastgesteld dat iemand hersendood is: de bloedcirculatie in de hersenen is dan volledig gestopt. Orgaandonatie vindt uitsluitend plaats in een academisch ziekenhuis. Groningen is het enige UMC  dat alle orgaantransplantaties mag uitvoeren (hart, longen, lever, nieren, dunne darm en alvleesklier).  Het uitnemen van de organen gebeurt door speciale uitnameteams.

Weefseldonaties gebeuren veel vaker: ongeveer 1500 maal per jaar. De leeftijd van degene die overlijdt, is niet van belang: tot 86 jaar kun je weefseldonor zijn.

Als je nu al donor bent, hoef je niets te doen: je keuze blijft staan.

Het was indrukwekkend om te horen hoeveel mensen betrokken zijn bij een orgaan- of weefseldonatie: specialisten, chirurgen, anesthesisten, mensen die een rol hebben in de logistiek (chauffeurs, helikopterpiloten …) èn om een aantal onzinbeweringen ontzenuwd te horen:  ‘Als ze wat van je kunnen gebruiken, zullen ze minder hun best doen om je in leven te houden.’ Roel Schimmel: ‘Het tegendeel is het geval.’ En: ‘Je kunt geen afscheid meer nemen, want iemand wordt direct weggehaald.’ Roel Schimmel: ‘Er is altijd overleg over het afscheid nemen – dat wordt goed geregeld.’

Op www.donorregister.nl staat informatie over het Donorregister zelf. Op www.transplantatiestichting.nl staat informatie over hoe donatie van organen en weefsels precies gaat.

Vóór 1 juli  krijgt iedereen in Nederland van de overheid informatie over de nieuwe wet.  Je eigen wens (wèl of geen donor) die je vastlegt als je wilsbekwaam bent, geldt. Als je niets invult (dus niet kiest tussen ‘ja’ en  ‘nee’ komt je naam te staan bij ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie.’ Dat betekent dan dat je organen na je overlijden naar een patiënt zullen gaan. De arts zal dit met de familie bespreken. Al je familie zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat je echt geen donor wilde zijn, gebeurt dat niet.

Overigens is het goed te weten dat er steeds meer bij leven wordt gedoneerd (mensen die een van hun nieren afstaan aan een nierpatiënt). Het was een uiterst boeiende en informatieve avond, die alle aanwezigen tot opnieuw nadenken stemde.

Ellen Dupuis