Klokken van hoop

 

Nu de klokkenstoel er weer staat, kunnen we ook aansluiten bij de Klokken van hoop. Een initiatief dat begonnen is in Rotterdam, maar inmiddels door heel Nederland navolging heeft gevonden en gedragen wordt door de Raad van Kerken Nederland. • We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. • We luiden de klokken als troostvol geluid voor wie ziek zijn geworden, voor wie rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen. • En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. Wanneer: woensdagavond om 19.00 uur