Liturgische schikkingen

Elke zondag tussen de gedachtenisdienst en Eerste Kerstdag maakt Anneke weer prachtige liturgische bloemstukken. Kijk hier mee en lees de bijbehorende toelichtingen.

Gedachtenisdienst: Het bloemwerk van vandaag is gebaseerd op lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen.
Voor u ziet u in het verpakkingsmateriaal, de verbeelding van die mantel. Deze staat om de kaarsen heen die straks worden aangestoken.       

Het bloemwerk wil de verbinding uitdrukken met ‘boven’ en ‘beneden’. Daarom is de mantel verbonden met de kaarsen beneden, ten teken dat een ieder zich verzekerd mag weten door Zijn liefde omgeven te zijn, samen met hen waarvoor een kaars wordt aangestoken straks.We mogen ons geborgen weten in zijn licht, daarvan zijn de kaarsen een afspiegeling. Omgeven door Zijn liefde, vertaald door de witte bloemen. De drie ondergrondjes op de tafel staan symbool voor Vader, Zoon en Geest, de drie-eenheid, die God is, en ons omgeeft. Beneden hetzelfde beeld, met per ondergrondje 3 gerbera’s die dat symbool versterken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

1e advent.
In deze dienst staat het schilderij : De visitatie, van Rembrandt centraal.  De kleur paars is overheersend op het palet omdat paars de kleur van verwachten, inkeer en boetedoening is. De kleur van advent. De eerste kaars wordt aangestoken. Rembrandt heeft Maria afgebeeld in hemelsblauw, gesymboliseerd door lavendel en een blauwe distel, die direct verwijst naar de lastige positie van Maria als moeder. Elisabeth daarentegen is afgebeeld in helder rood. De kleur van het rode gips die ook uit het palet steekt symboliseert  Elisabeth. Vanzelfsprekend sluit het paars van de flox aan bij het palet.

2e advent


De symbolische schikking deze week is gemaakt naar Mattheus 3 . ; het optreden van Johannes de Doper in de woestijn en de doop van Jezus door Johannes, zoals we ook zien op de afbeelding van Pieter Breughel de oude. We zien Johannes verbeeld in de bruine chrysant, (kameelkleurige mantel) Jezus  verbeeld in de witte roos ( gedoopt,  de Geest van God als een witte duif op Hem neergedaald) het overige materiaal symboliseert het riet aan de waterkant. Daaronder weer het palet in de paarse kleur van advent, daarover heen de waterstroom.  De omgehakte stronk symboliseert de tekst, dat de bijl aan de wortel ligt en aan de andere kant de rechte paden in het zand; maak je paden recht, kom tot inkeer.

3e advent

De schikking van vandaag is naar Micha 7 en Mattheus 1 en verwijzen beiden naar de komst van Jezus,  die voor ons gestorven is. De verbondenheid van  beide Schriftgedeelten, komt tot uitdrukking in de ranken van de hedera, die de betekenis hebben van  leven en trouw, maar ook onvergankelijkheid .

 In Micha lezen we dat in die tijd, maar ook in de onze, de goede mens toch vaak lijkt op distels en doornen, dat we anderen bezeren met onze woorden en daden.

In het Schriftgedeelte van Mattheus lezen we dat de engel aan Jozef vertelt dat het kind dat Maria draagt uit de Heilige Geest is. Dat deze zoon, de mensen zal redden van hun zonden.

De redding is verbeeld in brood en wijn. Want  zoals we vanmorgen kunnen eten en drinken van brood en wijn en geloven dat Jezus voor ons  gestorven is,  mogen we geloven dat onze zonden  vergeven zijn. Advents tijd, is bij uitstek de tijd van bezinning, wij bezinnen ons op ons leven en hoe dit te verbeteren, zodat we meer op Jezus gaan lijken.