Privacy ook in de kerk

Met ingang van 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons land is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, ervoor zorgt dat hij / zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

De kerkorde is duidelijk: iedereen die werkt met gegevens van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Zo belooft iemand die bevestigd wordt tot ambtsdrager, dat alles wat hem of haar vertrouwelijk ter ore komt, niet zal worden gedeeld. Ook als je stopt als ambtsdrager, blijft die geheimhouding van kracht. Dit geldt voor iedereen die vanuit een functie gegevens uit de kerk krijgt, ook voor vrijwilligers.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een of meer personen, dus ook telefoonnummers en postcodes.

Kerken mogen gegevens rondom geloofsovertuiging van hun leden registreren. De ledenregistratie (LRP) voldoet aan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de ledenadministratie zijn we als plaatselijke gemeente zelf verantwoordelijk.

Wat verandert er nu of waar moeten wij goed op letten?

Wij zijn gewend Klokkeproat op onze site te zetten. Iedereen heeft toegang tot die site, terwijl de papieren versie bij leden van de kerk door de contactpersonen wordt bezorgd. Dat laatste kan zo blijven, maar op de site mogen mensen niet zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gegeven, herkenbaar in beeld komen. Foto’s waar kinderen op staan … alleen als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Een In Memoriam: niet op de site. Verhuizingen en nieuwingekomen: ook alleen in de gedrukte Klokkeproat.

De plaatselijke gemeente heeft de taak beleid te formuleren en dit beleid te publiceren. De kern ervan is dat we niet ongevraagd namen, persoonlijke informatie en foto’s publiceren