Parels voor de Kunst is vorig jaar gestart met diverse projecten, waarbij 60-plussers actief aan de slag gaan met kunst en cultuur. Culturele instellingen en/of zorgorganisaties, in samenwerking met kunstprofessionals, kunnen een plan indienen bij Parels voor de Kunst. De volgende deadline voor het indienen van projecten valt op 1 oktober 2016.

parels-voor-de-kunst-logorood1_jpgVerscheidene projecten
Onder de vlag van Parels voor de Kunst hebben inmiddels verscheidene projecten in de regio plaats gevonden. Zo dansten in Zutphen iedere week 60-plussers bij het zorgcentrum Sutphene, onder begeleiding van een professionele dansdocente. In Brummen vond o.a. ‘Van inkt tot iPad’ plaats, waarbij ouderen en leerlingen samen werkten aan een kunstwerk. En in Lochem vond een mini-symposium plaats over de kunst van leven. Parels voor de Kunst is voor het volgende seizoen weer op zoek naar nieuwe initiatieven.

Stimuleringsbijdrage
Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage vanuit het programma Parels voor de Kunst, moet het project in ieder geval voldoen aan actieve cultuurparticipatie door de doelgroep en plaats vinden in Zutphen, Brummen of Lochem. Het programma besteedt ook aandacht aan de ontwikkeling van een methodiek/werkwijze en bouwt actief aan een sterker netwerk tussen culturele instellingen, kunstenaars en zorgorganisaties. Voor meer informatie over Parels voor de Kunst kan men kijken op www.muzehof.nl.

Meer info
Deadline voor het indienen van projecten is 1 oktober 2016.  Projectplannen kunnen worden gestuurd naar de projectleider van Parels voor de Kunst, Marieke van de Geyn parels@muzehof.nl. De voorwaarden staan op: http://www.muzehof.nl/cultuur-en-ouderen/projecten-ouderen/netwerk-programma-ouderen/.

Cultuurparticipatie
Parels voor de Kunst is een tweejarig programma ter bevordering van actieve cultuurparticipatie door ouderen (60+) in de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen. Muzehof Centrum voor de kunsten is projecteider. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen.

Comments are closed.