AVG wet

Privacy statement

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth, gevestigd aan  Haarbroeksteeg 4b 7217MC Harfsen,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.harfsen.nl/oranje

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth verwerkt je persoonsgegevens omdat  je lid bent en daarvoor heb je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw contributie-betaling
  • Verzenden van door Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth als relevant beoordeelde verenigingsinformatie
  • Contact op te kunnen nemen, indien dit nodig is in het kader van het lidmaatschap van de Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth deelt jouw gegevens niet met derden.

www.harfsen.nl/oranje

Op onze site en Facebookpagina gebruiken we beeldmateriaal om impressies te geven van een activiteit.

Door het lidmaatschap van Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth ga je akkoord met plaatsing van deze foto’s.  Vanzelfsprekend kan dit akkoord altijd worden ingetrokken. Stuur dan een bericht naar  oranjeverenigingharfsen@gmail.com.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth.

Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth of stuur een bericht naar oranjeverenigingharfsen@gmail.com.