Lid worden

De Oranjevereniging Harfsen – Kring van Dorth telt op dit moment bijna 750 leden, waarbij vermeld moet worden dat op één lidmaatschapskaart zowel de ouders als thuiswonende kinderen tot en met zestien jaar als lid worden gezien. Als we uitgaan van gemiddeld twee personen per adres c.q. kaart is duidelijk te zien dat deze vereniging bijna 80 procent van de inwoners van Harfsen tot haar leden mag rekenen.

Daarmee is “De Oranjevereniging”, zoals ze in de volksmond genoemd wordt, de grootste vereniging van Harfsen. Om de contributie hoeft ook niemand het te laten, want die bedraagt slechts € 12,50 per jaar. Deze wordt in het najaar automatisch geïncasseerd of door de bestuursleden aan huis opgehaald en geeft korting bij de diverse activiteiten die de Oranjevereniging organiseert.

De bestuursleden kunnen te allen tijde benaderd worden met vragen omtrent het programma dat door de Oranjevereniging voor dit jaar is vastgesteld.

Word lid van Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth en steun de jaarlijkse festiviteiten!

Vul het onderstaande formulier volledig in en verstuur dit per e-mail. Na uw inschrijving via deze site nemen wij contact met u.

    En machtig de Oranjevereniging Harfsen - Kring van Dorth 1x per jaar de contributie voor het lidmaatschap à € 12,50 van zijn/haar rekening af te schrijven.

    Voor de volledigheid moet je je handtekening invoeren. Dit kun je ook doen door op Ja aan te vinken:
    Handtekening*:

    (* = verplicht)