Hierbij worden alle leden van v.v. Forza uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op: Woensdag 25 oktober 2017 om 20.00 uur in de kantine van de Braninkhal in Laren.

Heb je vragen en/of opmerkingen die je in de ledenvergadering wilt stellen? Mail deze dan uiterlijk drie dagen van te voren naar info@vvforza.nl. Wij zullen proberen deze vragen dan in de vergadering te beantwoorden.
Elk lid ouder dan 15 jaar heeft stemrecht en is van harte welkom. Jeugdleden tot 15 jaar hebben nog geen stemrecht; zij kunnen hun stem uitbrengen via hun ouders/verzorgers.

AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering
2017 kun je hier downloaden: Notulen oprichtingsvergadering vv Forza

3. Algemeen jaarverslag,
Financiële zaken: afronding Tornado / Harfsen.
Het algemeen jaarverslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.
Budget 2017 / 2018

4. Presentatie bestuursleden.
De huidige samenstelling van de besturen is hieronder weergegeven.
Naam                         Functie              Aftredend
Marja Keppels          Voorzitter
Jan Dondertman      Penningmeester
Leonie Hendriks      Secretariaat
Anke Berends          Algemeen lid
Inge Prins                 Algemeen lid
Bertus Voortman    Algemeen lid        2017
Gerrit Kroeze           Algemeen lid
Kandidaatstelling: Barbara Brinoord
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot voor aanvang van de vergadering.

5.Mededelingen bestuur

6. VCP

7. Technische commissie

8. Feestcommissie instellen

9. Rondvraag

10.  Spelregelcafé (strijd om de ALV wisselbokaal)

Sluiting

Comments are closed.