Events: 3rd maart 2019

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harfsen nodigt u van harte uit voor de dienst waarin Lidy van Prooyen Schuurman als predikant wordt verbonden aan onze gemeente. Deze feestelijke intrededienst vindt plaats op zondag 3 maart 2019, om 14.30 uur in Ons Gebouw. De verbintenis zal geleid worden door ds. Hannie van Boggelen. We vinden