Events: 9th maart 2019

Sinds voorjaar 2018 is de papierinzameling in grote delen van de gemeente Lochem veranderd. Vanaf 3 april zamelen verenigingen en scholen samen met Circulus-Berkel oud papier in met papiercontainers. Inwoners krijgen hiervoor een 240 liter container ter beschikking. Op bedrijventerrein Aalsvoort staan duizenden blauwe containers klaar. Als u in aanmerking komt voor de nieuwe papiercontainer, dan

A.s. zaterdag 09 maart komen leden van toneelvereniging De Veldhoekers vanaf 9.30 uur bij u aan de deur met kleurrijke violen. Dit is een jaarlijks terugkerende actie om de clubkas te spekken. We hopen uw medewerking.