Evenementcategorie: Standaard

Op zaterdag 1 oktober a.s. wordt in en om Dorpshuus Hoeflo aan de Hulstweg een grote rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst komt volledig ten goede aan de plaatselijke verenigingen. Financiële steun: Verenigingen en stichtingen konden voor 1 juni jl. een verzoek indienen voor financiële steun ten behoeve van een concreet doel. De volgende verenigingen/stichtingen kunnen een bijdrage

DE ORANJEVERENIGING HARFSEN-KRING VAN DORTH houdt haar jaarlijkse LEDENVERGADERING op woensdag 5 oktober 2016 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen. Agenda: 1. Opening 2. Notulen d.d. 29 oktober 2015 3. Ingekomen stukken 4. Evaluatie activiteiten 2016 5. Verslag penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Verkiezing lid kascommissie 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:  Marcel Beltman, Henk Jimmink en

Inzamelen oud papier door accordeonvereniging VIOS Papier brengen naar de containers, welke opgesteld staan aan de Bielderweg 13. Daar kunt U van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 13.00 uur het papier brengen. (Geen papier van bedrijven en niet verpakt in plastic).

Het Brook Duo gaat in de winter van 2016/2017 weer touren langs theaters, kulturhusen en dorpshuizen in de regio. Op zondag 9 oktober geven ze een voorstelling in Dorpshuus Hoeflo.

EK Enduro op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober Zie ook: http://harfsen.eu/europees-kampioenschap-enduro-in-harfsen/ Of klik hier voor meer informatie op MXHarfsen

EK Enduro op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober Zie ook: http://harfsen.eu/europees-kampioenschap-enduro-in-harfsen/ Of klik hier voor meer informatie op MXHarfsen

Inloopuurtje zondagsschool tussen 10 en 11 uur, Voor meer info zie de site van de Protestantse Gemeente  

Op 30 oktober wordt  er in Dorpshuus Hoefo een leerlingenconcert gegeven van leerlingen van SDG, en van blazersklas Beatrixschool. Aanvang 13.30 uur