Auteur: Harfsen

Speciaal voor vrijwilligers en mantelzorgers uit de hele gemeente Lochem is er een week lang in alle kernen Festival voor JOU. Workshops, activiteiten en elkaar ontmoeten. Een bedankje voor hun onmisbare inzet. Inschrijven kan op www.lochemdoet.nl . Deelname is gratis, je moet je wel even aanmelden. We zien je graag! Team LochemDOET en Team Mantelzorg SWL

Read More

Onder de naam Rabobank ClubSupport stelt deze bank jaarlijks een deel van haar winst beschikbaar aan clubs, buurtverenigingen, theaters e.d. Omdat de bank geen aandeelhouders kent, kunnen leden van de Rabobank (vanaf 12 jaar) beslissen welke club of organisatie haar steun verdient. De Harfsense HAMAC-Run viert in 2022 haar 25 editie en verdient volgens de bank haar steun. Jaarlijks wordt voor jongeren met een beperking een feestdag georganiseerd met veel eten, drinken en optredens en als hoogtepunt voor hen een toertocht door de omgeving met vrachtauto’s, oldtimer auto’s en zijspannen. Van 4 t/m 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen.…

Read More

Van 11 oktober tot en met 19 november 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren en Epse. We voeren de werkzaamheden in 2 fasen uit: eerst tussen Epse en Harfsen, daarna tussen Harfsen en Laren. De weg is per fase afgesloten voor doorgaand verkeer. Naast asfaltonderhoud voeren we maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met de gemeente Lochem en de politie onderzochten we welke knelpunten er op dit traject zijn en hoe we deze kunnen oplossen. Werkzaamheden Epse – Harfsen Van maandag 11 oktober tot en met vrijdag 5 november vervangen we het asfalt.…

Read More

Op de afgelopen ledenvergadering mocht het bestuur van muziekvereniging ‘Soli deo Gloria’ Harfsen een bloemetje overhandigen aan twee jubilarissen. Esther Enderink is 25 jaar lid van de vereniging en speelt saxofoon. Wim Bouwmeester is maar liefst 60 jaar lid en speelt al jaren op de pauken bij zowel de fanfare als bij de malletband. Hij ontving hiervoor een oorkonde en een speldje. We hopen dat zij nog jaren met veel plezier muziek mogen maken bij onze vereniging.

Read More

Wat vindt u van de kernvisies Wonen? Woningbouwplannen De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Voor 700 tot 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. De woningbouwplannen staan per kern beschreven in een kernvisie Wonen. Graag horen we van u als inwoner wat u van de plannen vindt. Concept-kernvisie In de concept-kernvisies staan mogelijke locaties, het aantal…

Read More

Inspirerend, informatief of gewoon leuk! Het nieuwe middagprogramma in Ontmoetingsplek De Veldhoek is er voor alle 65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth. Zo houdt op dinsdagmiddag 24 augustus mevrouw Marijke Hennepe uit Dieren een lezing over ‘Het geheugen en ouder worden’. Iedereen vergeet wel eens iets en daar hoef je je niet meteen ongerust over te maken. De heer Jos Paardekooper komt op vrijdagmiddag 27 augustus een bijzonder verhaal – met beelden – vertellen over de kozakken, die Nederland in 1813 kwamen bevrijden van de Fransen. De toegangsprijs is 6 euro voor een externe bezoeker en 4 euro voor…

Read More

“Een doel wat ik altijd voor ogen had is het geven van eigen trainingen, dit is dan ook de uitdaging die ik aan ga!” Even voorstellen.. Mijn naam is Robin Uenk, 22 jaar oud en woonachtig in Harfsen. In 2019 heb ik de opleiding Sport en Bewegen op het CIOS Arnhem succesvol afgerond. Op dit moment studeer ik Fysiotherapie aan de HAN in Nijmegen en ik heb mijn propedeuse hiervoor al in ontvangst mogen nemen. Ik zou mijzelf omschrijven als fanatiek, ondernemend, enthousiast en leergierig. Als kickbokser, gymleraar en fitnessinstructeur ben ik vaak actief bezig en zit ik nooit stil.…

Read More

In de dorpen Almen, Barchem, Eefde, Epse en Harfsen kunt je gereserveerde boeken en andere media ophalen en inleveren. Een keer per maand kun je er terecht met al je vragen over digitale onderwerpen bij een deskundige medewerker van de Bibliotheek. Reserveringen Het werkt als volgt: kies bij het maken van de reservering bij afhaal locatie voor de Buurtbieb van je keuze. De reserveringen worden eenmaal per week op de afhaalplank in de Buurtbieb gezet. Je kunt de reservering daar ophalen tijdens de openingstijden, nadat je een afhaalbericht van de Bibliotheek hebt gehad. Inleveren Je kunt in de Buurtbieb alle…

Read More

Op woensdag 23 juni en woensdag 7 juli wordt Stoel yoga georganiseerd bij Ontmoetingsplek de Veldhoek. De les begint om 14.00 uur en duurt een uur. Na de les, om 15.00 uur, drinken we samen nog gezellig een kopje koffie/thee.  De lessen zijn om de week op woensdagmiddag. Het aantal lessen is in overleg, afhankelijk van belangstelling. Na de zomerstop starten we weer in september.  De kosten bedragen € 6,- per les, koffie/thee € 1,- per kopje (abonnementshouders € 4,- per les).  De lessen zijn zo opgebouwd dat iedereen gelijktijdig de oefeningen kan uitvoeren. De rustige oefeningen, in combinatie met ademhalingsoefeningen, zijn een weldaad…

Read More

Noteer nu in je agenda: zaterdag 12 juni 2021 Helaas kan ook dit jaar het Harfsens Feest niet doorgaan. Om het toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft het bestuur van de Oranjevereniging een leuke fietstocht bedacht onder het motto: Komen de buurten niet naar het dorp, gaan we vanuit het dorp naar de buurt! Deze fietstocht van zo’n 20 km zal door alle acht buurten gaan en bij de verschillende stops zullen leuke spelletjes aan bod komen. De Oranjevereniging zal tijdens de fietstocht ook voor diverse lekkere versnaperingen zorgen zodat we met z’n allen toch een beetje het…

Read More