Van 5 t/m 19 september kunnen leden van de Rabobank (dus niet alleen rekeninghouders) meebeslissen over de verdeling van € 400.000,= die de Rabobank beschikbaar heeft gesteld voor verenigingen en stichtingen in het werkgebied van Noord – en Oost Nederland. De leden hebben een stemcode ontvangen waarmede zij op de website www.rabobank.nl/noa kunnen inloggen. Maximaal 5 stemmen kunnen uitgebracht worden, waarvan maximaal 2 op dezelfde club of stichting.

De Stichting Hoeflo – Harfsen heeft zich ook aangemeld met als onderwerp een professionele wateronthardingsinstallatie. Deze moet voorkomen dat de vele douches, de beide vaatwassers, kranen e.d. geregeld ontkalkt en/of gerepareerd moeten worden.  Ook kunnen wij u zo een nog lekkerder kopje koffie of thee serveren. Meer informatie vindt u op www.facebook.com/DorpshuusHarfsen.

Comments are closed.