In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N339 tussen Laren en Epse. Tussen Epse en Harfsen vervangen we het asfalt en de verlichting. Daarnaast voeren we enkele aanpassingen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersveiligheid We onderzochten samen met de gemeente Lochem en de politie welke knelpunten er zijn. Tussen Epse en Laren staan bomen in het zicht van een aantal kruisingen. Wij kappen deze bomen, zodat verkeer uit de zijwegen goed zicht heeft op de N339 en andersom. Er worden nieuwe bomen aangeplant, op een veilige afstand van de weg. Wij werken nog aan het beplantingsplan hiervoor. Tussen Harfsen en Epse wordt vaak te hard gereden. We passen de verkeersplateaus op dit deel aan zodat ze passen bij de maximum snelheid van 60 km/uur. Daarnaast versmallen we de rijbaan en verbreden we de rode fietsstroken. Op twee locaties brengen we wegversmallingen aan en we plaatsen meer borden met de snelheidslimiet. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt.

Inloopavond Op de inloopavond presenteren wij het voorlopig ontwerp. Er zijn medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om uitleg te geven over de gemaakte keuzes en het ontwerp toe te lichten. Zij beantwoorden ook uw vragen. Wij nemen uw inbreng graag mee bij het uitwerken van onze plannen.

• Dinsdag 21 mei 2019 • 18.30 – 20.00 uur • Dorpshuus Hoeflo Hulstweg 4-6 in Harfsen

Meer informatie Meer informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/N339-Laren-Hafsen-Epse. Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.

Comments are closed.