Harfsen, april 2019
Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth bestaat dit jaar 75 jaar. In dat kader is het idee ontstaan om iets bijzonders toe te voegen aan Harfsen. Graag pakken  wij dit samen met u op en vragen u mee te doen aan deze ontwerpwedstrijd.

Een stuk geschiedenis; daar hoort natuurlijk een symbool in de ruimte bij.

Harfsen is niet alleen aantrekkelijk voor bewoners, maar ook voor toeristen; er zijn vele fiets- en wandelroutes en dat vraagt om een verhaal. Laten wij onze geschiedenis vertellen en uitbeelden.

Uitgangspunt: Harfsen is rijk aan geschiedenis

V1 raket
Aan de rand van Harfsen ligt een oude V1 lanceerbaan in de bossen verscholen (bij de kruising Reeverweg/Braakhekkeweg-Jufferdijk, tegenover het voetbalveld). In 2018 heeft PB geprobeerd een V1-raket naar Harfsen te halen, maar dit is helaas niet gelukt in verband met veiligheidseisen en de huidige staat waarin de opgegraven raket verkeerde. Onderstaande foto geeft een beeld van een deel van de lanceerbaan zoals deze gedurende de tweede wereldoorlog op een aantal  plaatsen in onze regio zijn geplaatst.

Deze baan ligt op grond van de familie de Jonge. Wij zijn deze familie zeer erkentelijk dat wij op deze historische locatie het kunstwerk mogen plaatsen. In een overeenkomst tussen Plaatselijk Belang en de familie zijn de onderlinge afspraken vast gelegd.

Bekijk hier het volledige formulier!!

Ontwerpwedstrijd
Maak een ontwerp voor een ruimtelijk kunstwerk gebaseerd op de V1-raket of een associatie daarmee, dat voldoet aan de volgende richtlijnen:

  • het moet daadwerkelijk uitvoerbaar zijn;
  • in de vorm van een ontwerptekening (digitaal of op papier) en/of een maquette (maximaal 1,25×1,25m);
  • de te gebruiken materialen voor het uiteindelijke kunstwerk dienen duurzaam en weersbestendig te zijn;
  • het moet passen in een bosrijke omgeving;
  • het uiteindelijke kunstwerk mag maximaal 3 meter hoog zijn;
  • licht het ontwerp/verhaal toe in een bijbehorend document.

 Het ingeleverde ontwerp wordt op het moment van overdracht direct eigendom van Plaatselijk Belang-Kring van Dorth. De ontwerper kan er daarna geen rechten aan ontlenen.

Deelnemers
De wedstrijd wordt uitgeschreven voor 2 groepen:
Groep A:         kinderen t/m 12 jaar (basisschoolgaande kinderen)
Groep B:         kinderen vanaf 13 jaar e volwassenen

Alleen personen die op 1 april 2019 in Harfsen of Kring van Dorth wonen mogen deel nemen aan deze ontwerpwedstrijd.

Inzendmogelijkheden voor 15 mei 2019
Digitaal: secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl

Inleverpunt en -datum op 15 mei 2019
Tussen 16.00-19.00 uur is een deel van de organisatiecommissie aanwezig bij Dorpshuus Hoeflo om uw ontwerp in ontvangst te nemen en te registreren.

Jury
De jury bestaat uit twee leden van de familie De Jonge, een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, een geboren Harfsenaar, materiedeskundig inwoner van Harfsen.

Ontknoping winnaars
25 mei 2019: Dan worden de ontwerpen beoordeeld door de onafhankelijke jury en voor zowel groep A als groep B zal een winnend ontwerp gekozen worden. Uiteindelijk zal een van beide winnende ontwerpen dienen als basis voor het kunstwerk dat op de voormalige V1 lanceerbaan komt te staan. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

Tentoonstelling
Op 25 mei zal in de middag het officiële gedeelte van de viering PB 75 jaar plaatsvinden. Aansluitend zullen alle inzendingen worden tentoongesteld en te bewonderen zijn van 16.30-17.30 uur in Dorpshuus Hoeflo, Harfsen.

Prijs
Vanaf 13 jaar: Weekendtrip met overnachting voor 2 personen naar gebied in Duitsland waar de V1 werd geproduceerd.
T/m 12 jaar: In overleg met de directie van de basisschool.

Realisatie
Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth geeft na 25 mei 2019 opdracht het ontwerp om te zetten in een ‘levensecht’ kunstwerk. Deze opdracht is de verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang.

Onthulling zal plaats vinden ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding.

Voor het realiseren van het kunstwerk wordt subsidie aangevraagd. Plaatselijk Belang-Kring van Dorth blijft eigenaar van het kunstwerk.

Andere vorm om bij te dragen
Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van dit project. Dat kan ook.
Wilt u het bedrag over maken op rekening NL28RABO0301413665 t.n.v. Plaatselijk Belang Harfsen onder vermelding van V1 monument?

Comments are closed.