Zaterdag 5 oktober 2019  vind de 4e editie van grote rommelmarkt Harfsen plaats in Dorpshuus Hoeflo in Harfsen. De rommelmarkt is een initiatief van Stichting Exploitatie Kulturhus Hoeflo. De uitvoering is belegd bij een commissie bestaande uit een brede vertegenwoordiging van dorpsbewoners. Inwoners van Harfsen en Kring van Dorth wordt gevraagd om vrijwillig afstand te doen van bruikbare spullen om te verkopen tijdens de rommelmarkt.

Onderstaand de inzamelmomenten van goederen  t.b.v. voor de verkoop  van 2019 :
Zaterdag 29 juni
Zaterdag 31 augustus
Zaterdag 14, 21 en 28 september

Er kunnen op deze datums tussen 10.00 – 12.00 uur goederen worden gebracht naar de opslag aan de Lochemseweg 142 te Harfsen. Op onze website of huis aan huis verspreide folder kunt u lezen welke spullen er kunnen worden ingeleverd.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om de goederen te komen brengen  (bijvoorbeeld door gezondheidsredenen), dan komen wij de spullen graag bij u ophalen. Dit geldt ook indien u verhuist, of een huis moet ontruimen. Neemt u in dit geval contact op met Ronald Westendorp of Jenny van Kessel 0644033734 (graag na 18.00 uur).

Financiële steun aan andere verenigingen/organisaties.
De grote Rommelmarkt Harfsen wil verschillende verenigingen en organisaties in Harfsen/ Kring van Dorth vanuit de opbrengst financieel ondersteunen met een gift om hun doelen waar te kunnen maken.
U kunt hiervoor  een aanvraag, waarin u uw motivatie en eventuele indicatie van de kosten voorlegt.  ( Het aanvraagformulier en de nadere spelregels zijn te vinden op onze website)  http://rommelmarkt-harfsen-kring-van-dorth.jouwweb.nl/
Uw aanvraag zal beoordeeld worden door de Rommelmarktcommissie Dorpshuus Hoeflo om te kijken of u een bijdrage kunt verwachten. Wilt u een aanvraag doen om bijvoorbeeld uw activiteit of clubhuis een extra impuls te geven? Dien dan voor 1 juli 2019 uw aanvraag in bij Rommelmarktcommissie in via de email: rommelmarktHarfsen@outlook.com

 

Comments are closed.