Afgelopen zaterdag was het tijd om het dorpshart van Harfsen verder te verfraaien. Met hulp van kinderen van de Beatrixschool, meester Hendrik, ouders, buurtbewoners en de werkgroep Mooi Harfsen is de volgende stap gezet. Een wagen vol planten, gereedschap, kruiwagens en twee grote hopen compost stonden om 13 uur klaar voor de start.

Het weer was prachtig en er was een grote opkomst van helpende handen! De kinderen gingen snel aan de slag. Kruiwagens vol compost werden over het voorzichtig groen wordende grasveld verspreid, waarna de laag dun werkt uitgeharkt. Op deze manier moet het lukken om volgend voorjaar een mooie groene grasmat in het dorpshart te hebben.

Kleurrijk geheel
Onze “groen-man” Hans zette de planten op de juiste plek, waarna de potten werden verwijderd, gaten gegraven en de planten werden gepoot. Deze band van groen, aan de rand van het grasveld, geeft vanaf het voorjaar, het hele jaar een mooi kleurrijk aangezicht. Na een tussenstop met ranja, koffie en cake, werd de middag afgesloten met broodjes knakworst. En samen keken alle werkers tevreden uit over de grasvelden. Nog niet alles is geplant. Juist door het mooie weer, zitten de te planten bomen nog in het blad. Hierdoor is de tijd nog niet rijp om ze te poten. Dit volgt op een later moment.

Opening op Koningsdag
Vele handen maakten in dit geval ook weer licht werk. Het mooie weer hielp ons zeker een handje mee. Het dorpshart is weer een stukje groener, de verlichting is aangepast, kortom: weer een stap verder in het realiseren van de plannen. We zijn echter nog niet klaar. Er wordt nog gezocht naar een passende tent, die gebruikt kan worden bij activiteiten. De planning is om bij de officiele opening van ons nieuwe dorpshart, Koningsdag 2016, de tent te kunnen gebruiken. Wordt vervolgd….

Hieronder een foto-impressie van het aanplanten:IMG_4395 IMG_4396 IMG_4397 IMG_4398 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4401 IMG_4402 IMG_4403 IMG_4405 IMG_4407 IMG_4408 IMG_4409 IMG_4410 IMG_4411 IMG_4412 IMG_4413 IMG_4414 IMG_4415 IMG_4416 IMG_4417 IMG_4418 IMG_4419 IMG_4420 IMG_4421 IMG_4422 IMG_4423 IMG_4424 IMG_4426

 

Comments are closed.