Afgelopen zaterdag is er verder gewerkt aan ons dorpshart. Onder het motto “goed voorbeeld doet (t.z.t) volgen”, heeft de werkgroep Mooi Harfsen de zandvlaktes rondom de Marijkeboom en het pastorieplein met graszaad ingezaaid.

We hadden er mooi weer bij, dus met vele harken, een kruiwagen en zakken graszaad gingen we aan de slag. Dit verliep vlot omdat er dankzij Tonnie Schoneveld al een mooi egale zandvlakte was ontstaan. Terwijl wij aan het werk waren, stopten diverse Harfsenaren om nog vragen te stellen over de verdere stappen. Dit ging onder andere over de verlichting: deze wordt nog aangepast. Rondom Ons Plein en langs de Lochemseweg gaan andere straatlantarens komen. Verder wordt het groen begin november gepland. Met de goede hulp van kinderen van de Beatrixschool, wordt op zaterdag 7 november de grond gevuld met planten en struiken.

Volgens de Harfsense weergoeroes gaat het dinsdag regenen en samen met de vochtige nachten hopen wij dat eind komende week het groene gras voorzichtig de kop op zal steken.

Opening
Een nieuw hart verdient officiële aandacht! Dit gaan in het voorjaar 2016 gebeuren. Dan vindt de officiële opening plaats. Vele plaatselijke verenigingen zijn al benaderd om hiervoor een bijdrage te leveren. De werkgroep Mooi Harfsen gaat de komende tijd nog meer Harfsenaren hiervoor benaderen. Maar mocht je zelf al een idee hebben voor een bijdrage: laat dit weten via mooi@harfsen.nl. Hoe de opening precies wordt vormgegeven is nog niet duidelijk. Wel moet dit uitstralen dat het van ons allen is: Voor en door Harfsenaren!

Werkgroep Mooi Harfsen
Annelien Kolkman; Bram Doorenweerd; Hans Enderink; Dineke Weijenberg; Ko Poot; Madeleine Frelier; Ineke Stegeman; Wim Besselink; Harry Lobeek; Sandra Hakvoort
De werkgroep Mooi Harfsen is onderdeel van Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth

Hieronder een foto-impressie van de werkzaamheden van afgelopen zaterdag:

dorpskern1
dorpskern2
dorpskern3
dorpskern4
dorpskern5
dorpskern6
dorpskern7

Comments are closed.