Samen op weg naar een duurzame vitale vrijetijdssector.
Op dinsdagavond 4 februari is er bij Boetiekhotel Bon ’Aparte in Barchem een informatie – en inspiratiebijeenkomst voor toeristisch ondernemers en andere belanghebbenden in de vrijetijdssector. Het programma start om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Aanmelden is gewenst.

Vrijetijdseconomie
De avond is een initiatief van een aantal ondernemers en belanghebbenden. Het afgelopen jaar is uit het enthousiasme van een aantal ondernemers én met steun van de gemeente een initiatief ontstaan onder de werknaam het Re-Creatiecentrum. Een overleg op wisselende locaties, waar ondernemers samenkomen én samenwerken om de vrijetijdseconomie een impuls te geven. Aandacht is er voor de thema’s: Marketing & Sales, Events en Kennisoverdracht.

Informeren en inspireren
Het doel van de avond is om u te informeren over de voortgang tot nu toe én om u te inspireren en enthousiasmeren gezamenlijk op te trekken in de profilering van de gemeente Lochem. Een aantal ondernemers vertelt waarom ze het belangrijk vinden dat er samengewerkt wordt. Jan Jaap Thijs van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd presenteert de resultaten van het onderzoek naar de waardering van het vrijetijdsaanbod. Dit onderzoek is in 2019 gehouden onder toeristen en recreanten in de gemeente Lochem. Gienne te Gronde van 100% Winterwijk deelt hoe samenwerking kan leiden tot een succesvolle promotie van de gemeente. Tenslotte wordt u meegenomen in wat er tot nu toe aan concrete acties opgepakt is en wat mogelijk plannen zijn.

Samen hebben we de sleutel in handen om onze gemeente als aantrekkelijk en gastvrij op de kaart te zetten. Laat u informeren en beslis of u het initiatief wilt steunen.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een mail naar Laura@communicatieuithanden.nl onder vermelding ‘4 februari’. Graag uw naam, bedrijfsnaam en het aantal personen vermelden.

Aanmelden kan via link https://forms.gle/q2UqjtkMpvpqX2vs6

 

Comments are closed.