Contact

De diensten worden gehouden in de kerkzaal van Ons Gebouw, gevestigd aan het Sporkehout 4-6, 7217 TN HARFSEN

Predikant: Ds. Lidy van Prooyen Schuurman, predikantlidy@harfsen.nl
tel. 0575-510553
Werkdagen:  maandag, dinsdag, donderdag (dienstverband 50 %) telefonisch het beste te bereiken ’s morgens vóór 9.30 uur,en aan het einde van de middag/begin van de avond

Kerkenraadsleden:

Ouderlingen:
Anneke Hogenhout
Piet Meininger
Nel Oolman

Diakenen:
Dineke Weijenberg
Annette Zwaaij

Kerkrentmeesters:
Klaas Haak
Bertus Schoneveld

Postadres Protestantse Gemeente Harfsen: Sporkehout 4-6, 7217 TN HARFSEN
Telefoonnummer Ons Gebouw: 06 34 09 78 71
Kosters:           Jan Schutte (contactpersoon kosters)
tel 06-53387749, e-mail: jan.sluys@gmail.com
Bennie Brummelman en Joris Jochemsen
Reservering Ons Gebouw: Jan Schutte,
tel 06-53387749, e-mail: jan.sluys@gmail.com

Online bereikbaar:
Voorzitter Annette Zwaaij: voorzitterPG@harfsen.nl.
Scriba Nel Oolman: scribaPG@harfsen.nl.
Contact met de leden van de kerkenraad is mogelijk via kerk@harfsen.nl 
Fin. administratie: administrateurpg@harfsen.nl
Diaconie: diaconieharfsen@harfsen.nl 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Harfsen:
Kerkbalansbijdragen graag overmaken op: NL56 INGB 0001010043
Overige betalingen: SKG: NL73RABO0373711514
Bankrekening Diaconie: Rabobank NL11RABO03014.06.405
KvK nummer: 76398382

 

PG Harfsen op Facebook: https://www.facebook.com/KerkHarfsen