Contact

De diensten worden gehouden in de kerkzaal van Ons Gebouw, gevestigd aan het Sporkehout 4-6, 7217 TN HARFSEN

Predikant: Ds. Lidy van Prooyen Schuurman, predikantlidy@harfsen.nl
tel. 0575-510553
Werkdagen:  maandag, dinsdag, donderdag (dienstverband 50 %) telefonisch het beste te bereiken ’s morgens vóór 9.30 uur,en aan het einde van de middag/begin van de avond

Postadres Protestantse Gemeente Harfsen: Sporkehout 4-6, 7217 TN HARFSEN
Telefoonnummer Ons Gebouw: 06 34 09 78 71
Koster: Fam. R. Pelgrum, tel. 0573 431729
Reservering Ons Gebouw: Jan Schutte, tel 06-53387749, e-mail: jan.sluys@gmail.com

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Harfsen: NL53 FVLB 06358 05 448
Kerkbalansbijdragen graag overmaken op: NL56 INGB 0001010043
Bankrekening Diaconie: Rabobank NL11RABO03014.06.405
Voorzitter Annette Zwaaij: voorzitterPG@harfsen.nl.
Scriba Nel Oolman: scribaPG@harfsen.nl.
Contact met de leden van de kerkenraad is mogelijk via kerk@harfsen.nl.
PG Harfsen op Facebook: https://www.facebook.com/KerkHarfsen