Diensten

De diensten van onze gemeente worden gehouden op de zondagmorgen om tien uur in Ons Gebouw.
Voor de kinderen van vijf tot twaalf is er zondagsschool tijdens de zondagmorgendienst. In vakantieperioden stopt de zondagsschool.
Elke derde zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking.
Elke zondag drinken wij na de dienst koffie of limonade met elkaar. Daarbij is iedereen welkom, gemeenteleden en gasten.

DOOPDIENSTEN
Als ouders hun kind willen laten dopen, kunnen ze contact opnemen met de predikant. Bij de doop beloven ouders hun kind op te voeden in de geest van het Evangelie en door de doop wordt hun kind opgenomen in de gemeente van Christus. De doop is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat wij kunnen spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. De doopouders schrijven de naam van hun kind op een steen die in het kleine doopvont wordt gelegd, welke het hele jaar door achter in de kerk aanwezig is.

ROUWDIENSTEN
Wanneer u wilt dat de gemeente behulpzaam is op de dag van de begrafenis of crematie, overlegt u dan tijdig met de kerkenraad, door contact op te (laten) nemen met de wijkouderling of de predikant – ook wanneer u een andere predikant wilt vragen om voor te gaan.

TROUWDIENSTEN
Op verzoek van een aanstaand bruidspaar kan de kerkenraad haar medewerking verlenen aan de kerkelijke huwelijksvoltrekking. Om de dienst te vieren in overeenstemming met de wensen van het bruidspaar, adviseren we om tijdig contact op te nemen met de predikant.

DIENSTEN VAN SCHRIFT EN TAFEL
Op geregelde tijden wordt de Maaltijd van de Heer (het avondmaal) gevierd. Ook de kinderen zijn hierbij van harte welkom.