Visie

Boodschap en Missie  

(Klik hier voor het beleidsplan 2020 – 2025)

De plaats van de kerk in de samenleving

In de afgelopen decennia is de kerk in het algemeen – en dat geldt ook voor Harfsen – in toenemende mate geïsoleerd komen te staan in de Nederlandse samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn hier debet aan, maar ook de traditionele vorm van het kerk-zijn. Grote groepen mensen zoeken een antwoord op de vraag naar de zin van hun bestaan, maar hun zoektocht brengt hen over het algemeen niet bij de kerk. Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus van groot belang is, ook voor onze hedendaagse samenleving. Daarom hebben we nagedacht over de vraag op welke wijze we een verbinding tussen evangelie en maatschappij zouden kunnen bevorderen.

Een aantal belangrijke vragen

 • Hoe kunnen we als kerk onze kernwaarden en gemeenschap versterken en deze tevens ten goede benutten om samen met de ander op weg te zijn?
 • Voor welke doelgroepen zijn er belangrijke aandachtspunten en wat voor mogelijke activiteiten zouden hierbij een bijdrage kunnen leveren?
 • Hoe kunnen wij de gelegenheid bieden/stimuleren om er voor en samen met anderen te zijn en te delen?
 • Hoe komen wij mensen op het spoor, die mee willen denken en mogelijk hetzij aan bepaalde activiteiten willen deelnemen, hetzij er vorm en inhoud aan willen geven?
 • Hoe dien ik de dorpsgemeenschap/geloofsgemeenschap en ben ik als christen vanuit de geloofsgemeenschap zingevend, verbindend en versterkend bezig?

Enkele kernwaarden

Aan de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we weinig veranderen, maar wel aan de wijze waarop de kerk aanwezig is in de maatschappij. Kernwaarden, die daarbij een belangrijke rol kunnen spelen:

 • Openheid
 • Warmte
 • Uitstraling
 • Betrokkenheid
 • Meer delen/ mengen in wat je wilt en doet
 • Uitnodigend zijn

Kerk zonder muren – gemeenschap te midden van het dorp.

Naar onze overtuiging is het van groot belang zowel voor de kerkelijke gemeente als voor heel de gemeenschap, als er nieuwe verbanden ontstaan tussen kerk en maatschappij, en reeds bestaande banden worden versterkt. De muren tussen kerkelijke en niet-kerkelijke Harfsenaren, tussen gelovigen en niet-gelovigen dienen we te slechten om vanuit onze christelijke inspiratie een bijdrage te leveren aan het samenleven van mensen in Harfsen. Samen staan we voor die zaken, die we allemaal geweldig vinden, waardoor er nieuwe contacten ontstaan zonder aanzien des persoons.

 

Kansen voor versterking en verbinding: enkele voorbeelden

 • Participeren in plaatselijke gebeurtenissen en organisaties.
 • Jongeren ruimte bieden in de kerk.
 • De inloop kerk
 • De zorgende kerk.