Protestantse Gemeente Harfsen

PROTESTANTSE GEMEENTE HARFSEN
Sinds 2004 is dit de naam van “de kerk” in Harfsen
Voorheen was de naam “Hervormde Gemeente Harfsen”, maar veranderde na een jarenlange poging om tot meer eenheid te komen in de Nederlandse Protestantse kerken. In het kader van de S.O.W.-beweging (S.O.W. = Samen Op Weg) was het in 2004 zover dat diverse protestantse kerken fuseerden en organisatorisch gingen samenwerken. De nieuwe landelijke naam werd toen P.K.N. (Protestantse Kerken Nederland) en de Hervormde kerk hier heet daarom sindsdien Protestantse Gemeente Harfsen.

Zelfstandige kerkgemeente
De Harfsense kerkgemeente is pas sinds 1961 zelfstandig. Oorspronkelijk was “Harfsen” een wijkgemeente van Almen, die ook hier kerkdiensten belegde in het z.g. “jongelingsgebouw” aan de Kapelweg.(nu Reeverweg)
Dominee G.A. Pasma werd als de eerste voorganger van de Nederlands Hervormde Kerk Almen-Harfsen hier bevestigd in 1942. Hij was o.m. de stuwende kracht achter het streven om tot een groter kerkgebouw in Harfsen te komen. Aan de vele geldelijke acties daarvoor werd enthousiast deelgenomen en tenslotte beloond met de opening van de kerkzaal en het kostershuis met de naam “Ons Gebouw”.(1951) Dat heeft ds. Pasma zelf niet meer meegemaakt, want hij overleed in een Duits concentratiekamp.

Voorgangers
De voorgangers die in Harfsen “stonden” waren na ds. Pasma nog steeds als vanouds mannelijke personen, t.w. de dominees W.J.H. Baart, D. Keuning, A.J. Plug (tijdelijk), A. van Leeuwen en G. Griffioen. Maar in 1987 werd domina A.B. van den Brink en na haar da. J.E. Akihary in het ambt bevestigd. De laatste werd in 1998 opgevolgd door ds G.W. van der Brug. In de periode september 2012 tot juni 2017 was ds. J.H. Weijenberg de voorganger. Sinds 1 januari 2017 is ds. H.E. van Boggelen als predikant in hulpdienst aan de gemeente verbonden en vanaf maart 2019 is ds. L.M. van Prooyen Schuurman de gemeentepredikant.

De kerk heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in de samenleving. Door de jaren heen zijn vele voor ons nu vanzelfsprekende zaken tot stand gebracht. Opmerkelijke initiatieven van de diverse kerkenraden met nu nog waarneembare resultaten zijn o.a.:
– aanzet tot sociaal-maatschappelijke hulpverlening
– ondersteuning bij het oprichten van een kleuterschool
– aansluiting bij de Raad van Kerken in de burgerlijke gemeente Gorssel
– samen met deze RvK de organisatie van de kerkendag
– oprichting van de begrafenisvereniging
– instelling en begeleiding van de zondagsschool

Ook een blijvend en letterlijk zichtbaar resultaat van de visie en het beleid van de kerkvoogden in de achtereenvolgende kerkenraden is:
– een multifunctioneel zalencentrum, aangebouwd aan de kerkzaal, kortweg Ons Gebouw
– een Friese klokkenstoel met een luidklok, die rouw en trouw uitdraagt (in 2003 verplaatst)
– een aula met koeling

(Nadere data en tijdstippen, inclusief het ontstaan en de geschiedenis van de Harfsense kerk zijn te vinden in het boekje “De kerk in Harfsen 2001” met teksten van Joop Bleumink, te verkrijgen in Ons Gebouw)