Het Klimaat is Hot! Een leuke zinspeling in relatie tot de opwarming van de aarde. Maar is dit wel zo grappig? Of moeten we ons zorgen maken?
Op zondagavond 24 maart wordt dit thema in het Kerkcafé Harfsen vanuit verschillende invalshoeken belicht. Er zijn interessante sprekers, die ieder vanuit hun eigen achtergrond kort ingaan op deze materie.

Een aantal jongeren uit Harfsen (Janneke en Maartje Brokken) vertelt over hun recente protestmars voor het klimaat op het Malieveld in Den Haag, en waarom ze hiermee bezig zijn.

Dik Brokken is werkzaam bij Enexis, betrokken bij LochemEnergie en bij het vraagstuk vanuit de Dorpsvisie Harfsen – Kring van Dorth hoe de duurzaamheid in Harfsen/ gemeente Lochem een collectief belang kan worden. Dik zal dit nader toelichten.

Henk van Zeijts, wethouder Klimaat & Energie zal ingaan op wat hij en de gemeente Lochem kunnen betekenen op gebied van duurzaamheid om te komen tot een energieneutrale gemeente.

Jorick Ehrenhard (Architect) gaat in op hoe duurzaam gebouwd wordt. Het sprekende voorbeeld is zijn eigen gebouwde woning dat het predicaat Het duurzaamste huis van ons land heeft en nota bene in Harfsen staat.

Ook de landbouw is vertegenwoordigd in het Kerkcafé in de persoon van Erik Hoentjen van LTO Noord, afd. Achterhoek Noord. Hij vertolkt hoe LTO Noord tegen de klimaatverandering aan kijkt, welke maatregelen de landbouw hierin neemt en welke resultaten al bereikt zijn.

En natuurlijk ontbreekt de visie van de kerk hierbij niet. Ds. Hannie van Boggelen zal ingaan op : de aarde als schepping, het rentmeesterschap en hoe de (groene) kerk hierop inspeelt.

Na een korte pauze zullen alle sprekers aan de hand van vragen vanuit het publiek in gesprek gaan met hen en met elkaar.

Het belooft een boeiende, interessante avond te worden. De organisatie is in handen van de Protestantse Gemeente Harfsen, maar iedereen is welkom! Want dit gaat iedereen aan! Veel mensen zijn druk met het klimaat. Hoe mooi is het om elkaars standpunten te verkennen om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor onze grote maar zo kwetsbare aardbol.

Zondag 24 maart. Ons Gebouw. Sporkehout 4 – 6 te Harfsen. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/ thee. Aanvang programma 20.00 uur. Entree en koffie/ thee zijn gratis. Consumptie in de pauze op eigen kosten. Het officiële programma is rond 22.00 uur afgelopen.

Comments are closed.