De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harfsen nodigt u van harte uit voor de dienst waarin Lidy van Prooyen Schuurman als predikant wordt verbonden aan onze gemeente.

Deze feestelijke intrededienst vindt plaats op zondag 3 maart 2019, om 14.30 uur in Ons Gebouw. De verbintenis zal geleid worden door ds. Hannie van Boggelen.

We vinden het fijn als u hierbij aanwezig kunt zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid Lidy van Prooyen Schuurman en haar man Joris Jochemsen geluk te wensen.

Comments are closed.