Afgelopen zaterdagmiddag hebben we palmpasenstokken versierd.
Als aftrap van de middag deden we een kennismakingsspel zodat we elkaars namen goed leerden kennen. Daarna bekeken we een filmpje over de paasweek: Palmpasen, Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen werden hier in belicht.

Ludwine vertelde waarom we elk jaar een palmpasenoptocht houden, waarom er een broodhaan op de stok zit. We hoorden dat de 12 doppinda’s staan voor de 12 vrienden van Jezus.
30 rozijnen voor de 30 zilverlingen. De buxustakjes staan voor de palmtakken waarmee gezwaaid werd tijdens de intocht van Jeruzalem. Kortom de palmpasen stok vertelt ons een verhaal.

Daarna gingen we aan de slag met verschillende materialen om de stok mooi te versieren.
De tijd vloog om en om 15.00 uur ging iedereen met een mooi versierde stok naar huis!

Comments are closed.