Op de algemene ledenvergadering van 27 maart 2017 heeft het hoofdbestuur van SV Harfsen een presentatie gegeven over de zoektocht naar een passende toekomstige structuur voor onze sportvereniging. Aanleiding was de fusie van de afdeling Volleybal met Laren. Dat heeft het hoofdbestuur doen besluiten om de gehele omni-structuur onder de loep te nemen.

Motivatie voor een andere structuur is onder andere:
– Vertrek volleybal, nog maar drie afdelingen over;
– De wens van de afdelingen om meer zeggenschap te hebben (eigen besluitvorming);
– Aansprakelijkheid daar neerleggen waar activiteiten plaats vinden;
– Eigen verantwoordelijkheid over financiën bij afdelingen;
– Voeren van contributie inning en ledenadministratie daar waar men lid is;
– Mogelijkheid hebben om financiële administratie zo op te stellen dat het past bij aard en omvang vereniging (soms mogelijk vereenvoudigen);
– De meerwaarde van de omni-structuur is al jaren sterk verminderd;
– Korting bij meerdere leden vervallen en sportkoerier niet meer actief;
– Vanuit de leden is nauwelijks betrokkenheid bij het hoofdbestuur. Veel leden zullen nauwelijks van bestaan af weten. Tevens weten leden niet hoe geldstromen lopen;
– Matige opkomst ALV;
– Zeer moeilijk om mensen te krijgen voor bestuursfunctie die niet direct aan eigen sportactiviteit is gekoppeld;
– Risico’s:

  • Onderlinge afhankelijkheid;
  • Onwenselijk dat leden van sport A beslissen over zaken van sport B;
  • Vermogensrisico.

Het gepresenteerde plan, waarbij een juridische splitsing wordt voorgesteld, is inmiddels volledig uitgewerkt. Er is veel werk verzet onder begeleiding van een notaris. Het uitgewerkte plan resulteert in zelfstandigheid van de 3 afdelingen onder de naam: SV Harfsen Gymnastiek, SV Harfsen Tennis en SV Harfsen Voetbal per 1-1-2018. Het hoofdbestuur houdt daarmee op te bestaan.

Maar voordat het definitief is zijn er nog een aantal stappen te zetten. En daarvoor ligt het voorstel tot juridische splitsing, inclusief bijlagen over financiën, afgelopen drie jaarverslagen en toekomstige statuten vanaf nu ter inzage voor alle leden in de kantine/bestuurskamer van de Gym (Hoeflo), Tennis en Voetbal.
Het voorstel tot splitsing zal worden gepresenteerd waarna een stemming plaats zal vinden op een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 december 2017 om 20.00 uur in Hoeflo.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

Mochten er vragen zijn dan kan men terecht bij de afdelingsbesturen.

Comments are closed.