Afscheid ds van Boggelen

In de dienst van 26 januari is afscheid genomen van Ds. Hannie van Boggelen.

Drie jaar is ze aan onze gemeente verbonden geweest. In die drie jaar heeft ze veel voor de Protestantse Gemeente en het dorp Harfsen bewerkstelligd. Lees verder...

Liturgische schikkingen

Elke zondag tussen de gedachtenisdienst en Eerste Kerstdag maakt Anneke weer prachtige liturgische bloemstukken. Kijk hier mee en lees de bijbehorende toelichtingen.

Gedachtenisdienst: Het bloemwerk van vandaag is gebaseerd op lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen. Lees verder...

Een regen van lichtjes

We kunnen terugkijken op een prachtige Lichtjesregen, vrijdag 15 november jongstleden.

Iedereen was welkom om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een geliefd persoon of om andere redenen. Lees verder...

Brook Duo weer in Harfsen

Brook Duo Kerkentour  – ’t K’oole testament – 20 december 2019, 20.00 uur

“’t K’oole testament” is een nieuw verhaal van het Brook Duo Kerkentour, geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. Lees verder...

Gedachteniszondag 24 november

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.
We staan stil bij wie ze voor ons waren en we noemen hun namen, want in een naam komt alles samen, een heel mensenleven aan vreugde en verdriet. Lees verder...

Kerkcafé: heldere uitleg over orgaandonatie

Dit vierde kerkcafé mocht zich verheugen in een behoorlijke belangstelling: zowel getalsmatig als wat betreft de mate van geïnteresseerdheid van de aanwezigen, blijkens de vele vragen die aan de gastspreker deze avond, de heer Roel Schimmel, werden gesteld. Lees verder...