Zeg het tegen God


 

 

Wat is bidden? God vragen om iets wat je graag wilt? En dan teleurgesteld raken, als je het niet krijgt? Is bidden vragen?

Je mag gerust vragen, maar je krijgt niet altijd een pasklaar antwoord. Lees verder...

Zondag 25 november 2018 – gedachtenisdienst

 

“Die mij droeg op adelaarsvleugels” is het thema van de dienst, waarin we de mensen gedenken, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun namen worden genoemd, er worden kaarsen aangestoken door naaste familieleden en er zijn mooie liederen, waaraan ook de cantorij bijdraagt. Lees verder...

Muzikale start kerkelijk jaar

Op feestelijke en muzikale wijze is de Protestantse Gemeente gestart met het nieuwe kerkelijk jaar.
In de dienst was daar orgelmuziek van alle drie organisten, de cantorij en de zondagsschoolkinderen. Lees verder...

De kerk deelt uit

De dames van de faircommissie (Diana mocht het woord doen) hebben vandaag een groot gedeelte van hun verdiende geld weggegeven.

€500 voor het realiseren voor een bank op het plein (door Plaatselijk Belang Harfsen) €500 euro voor het evangelisch project in Kroatië van Bert Uenk en €500 voor het realiseerbaar maken van een goede en veilige waterput in Zimbabwe door Alfred en Nico. Lees verder...

Buitendienst aan de Emsbroekweg

Zondag 1 juli wordt er in de buitendienst afscheid genomen van de vier oudste kinderen van de zondagsschool.
Samen met dit viertal heeft de buitendienstcommissie en de leiding van de zondagsschool deze dienst vorm gegeven. Lees verder...

Privacy ook in de kerk

Met ingang van 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees verder...