Aanvraagformulier periodieke gift

Modelovereenkomst periodieke gift-Kerkelijke-gemeente

Dit formulier kunt u downloaden en invullen.
Let op: er is een exemplaar voor uzelf en één exemplaar voor de kerk.
Beide exemplaren moeten door beide partijen ondertekend worden.
Als u de formulieren beide hebt ingevuld, kunt u ze in een envelop
samen met een aan uzelf geadresseerde envelop deponeren in de brievenbus bij Ons Gebouw, afgeven aan één van de kerkenraadsleden of bij Rika Elkink, Gerrit Slagmanstraat 4.
Vervolgens ontvangt u het exemplaar voor de gever ondertekend retour voor uw eigen administratie.